Jak stosuje się herbicydy i jakie jest ich działanie

Sposób działania odnosi się do wpływu herbicydu na roślinę. Herbicydy działają na wiele różnych sposobów. Jeśli zrozumiemy sposób działania herbicydu, będziemy wiedzieć, jakie objawy wywołuje w dawkach śmiertelnych lub subletalnych. Jest wiele kategorii herbicydów, które mają różnorodne działanie na chwasty, możemy je stosować w zależności od potrzeb i rodzaju plonów.

W jaki sposób herbicydy zakłócają wzrost niepożądanych roślin

Niektóre herbicydy, takie jak inhibitory wzrostu, działają na sadzonki chwastów w glebie, krótko po wykiełkowaniu i przed pojawieniem się siewek roślin uprawnych, które przebijają się przez powierzchnię gleby. Te herbicydy można podzielić na dwie grupy, a mianowicie inhibitory korzeni i inhibitory pędów. Herbicydy tego typu stosowane powschodowo na chwasty liściaste mogą powodować skuteczne zahamowanie ich wzrostu.

Inhibitory korzeni przerywają podział komórek, co hamuje wzrost korzeni w sadzonkach chwastów. Rośliny giną, ponieważ nie mogą pobierać wystarczającej ilości wody i składników odżywczych do podtrzymania wzrostu. Inhibitory korzeni są najskuteczniejsze w przypadku chwastów szerokolistnych i trawiastych o drobnych nasionach. Inhibitory wzrostu pędów siewek działają również na świeżo wykiełkowane nasiona chwastów. Są wchłaniane przez pędy siewek traw i korzenie roślin szerokolistnych i zakłócają wzrost komórek. Są najskuteczniejsze w zwalczaniu drobnonasiennych traw i chwastów liściastych.

Herbicydy hamujące wzrost nie wykazują dużej aktywności powschodowej, dlatego decydujące znaczenie ma moment ich zastosowania do gleby. Herbicydy selektywne regulujące wzrost są szeroko stosowane do zwalczania chwastów szerokolistnych w uprawach zbóż, kukurydzy, paszy i traw darniowych. Preparat działa tylko na wybrany rodzaj roślin, nie uszkadzając przy tym upraw. Jeśli chcesz zakupić środki ochrony roślin, ofertę znajdziesz na stronie https://innvigo.com/herbicyd-trojskladnikowy-do-zboz-fundamentum-700-wg/. Herbicydy będące regulatorami wzrostu zaburzają prawidłową równowagę hormonalną, która reguluje procesy takie jak podział komórek, powiększanie komórek, synteza białek i oddychanie.